Budowa obiektu handlowo-usługowo-mieszkalnego przy ul. Cerkiewnej w Sanoku

Drukuj

 

Północna pierzeja sanockiego rynku już wkrótce zostanie wzbogacona o nowy obiekt budowlany, który wypełni istniejącą od wielu lat pustkę w XVIII - wiecznej zabudowie, znajdującą się u wylotu ulicy Cerkiewnej. Wzniesienie handlowo - usługowo - mieszkalnego budynku o stosunkowo niewielkiej kubaturze 4192,00m3 i powierzchni zabudowy 338,80 m2, stało się dla wykonawcy robót, Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, poważnym wyzwaniem pod względem logistycznym, organizacyjnym i technologicznym.

W drugiej połowie listopada 2010 roku, na teren ogrodzonego placu przy ulicy Cerkiewnej wjechały koparki i samochody ciężarowe w celu wyburzenia zdewastowanej kamienicy numer 4. Po usunięciu resztek gruzu, w towarzystwie pierwszych zimowych opadów śniegu rozpoczęły się roboty ziemne. Prowadzone z należytą uwagą, pozwoliły odkryć rzeczywisty poziom posadowienia kamiennych fundamentów sąsiednich budynków. Poziom ten stał się również poziomem posadowienia fundamentów wznoszonego obiektu, gdyż takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo i minimalną ingerencję w warunki pracy istniejących konstrukcji. istniejących konstrukcji.

 

image001 image002

Rys.1 Kamienica przy ul. Cerkiewnej 4
w trakcie rozbiórki.

Rys.2 Wykopy fundamentowe. Grunt oraz istniejące
fundamenty zabezpieczano przed przemarzaniem
za pomocą wełny mineralnej oraz plandek.

 

3-kondygnacyjny budynek o konstrukcji słupowo - ryglowej posadowiono na ławach i stopach fundamentowych. Żelbetowe elementy konstrukcyjne, tj. słupy, podciągi, płyty stropowe, ściany usztywniające oraz schody i ściany klatki schodowej wykonano z wykorzystaniem szerokiej gamy materiałów i elementów szalunkowych: szalunków systemowych Mewa oraz Hunnebeck, szalunków kartonowych, a także drewna i sklejki. Mury z bloczków gazobetonowych stanowią jedynie wypełnienie konstrukcji. Budynek wpasowany w istniejącą zabudowę nie przylega ściśle do stojących obok kamienic. Ściany znajdujące się w sąsiedztwie istniejących murów oklejono zewnętrzną warstwą styropianu, a między murami pozostawiono szczelinę powietrzną, która zapewni odpowiednią cyrkulację powietrza i odprowadzenie wilgoci.

 

Oto jak wyglądały kolejne etapy wznoszenia prezentowanego obiektu:

 

image003 image004

Rys.3 04.01.2011 - stopa fundamentowa 
gotowa do zabetonowania.Rys.4 12.01.2011 - ławy i stopy
fundamentowe z bitumiczną
izolacją pionową.image005 image006

Rys.5 11.02.2011 - kondygnacja parteru;
słupy okrągłe w szalunku kartonowym, słupy
kwadratowe w szalunku systemowym MEWA.Rys.6 21.02.2011 - strop nad parterem; szalunek
ze sklejki na konstrukcji drewnianej, podpartej
metalowymi stemplami.image007 image008

Rys.7 23.02.2011 - zbrojenie stropu nad
parterem, część stropu zabezpieczona przed
opadami śniegu.Rys.8 01.03.2011 - ściany klatki schodowej;
zbrojenie żelbetowej ściany w szalunku
systemowym HUNNEBECK.image009 image010

Rys.9 23.03.2011 - żelbetowe słupy oraz
gazobetonowe mury pierwszego piętra.

Rys.10 29.03.2011 - rozszalowany strop nad
parterem, widoczne schody w części handlowej
budynku.

 

Lokalizacja inwestycji w zwartej zabudowie średniowiecznego grodu wymagała ograniczenia placu budowy do wymiarów absolutnie niewystarczających dla sprawnego funkcjonowania budowy - w obrębie ogrodzenia, poza granicami działki udało się zmieścić jedynie blaszany magazyn o wymiarach 3 x 4 m. W konsekwencji, biuro, szatnie dla pracowników oraz stanowisko zbrojarskie przeniesiono na pobliską budowę południowego skrzydła sanockiego Zamku, prowadzoną również przez krośnieńskiego wykonawcę. Dający się we znaki brak miejsca do składowania materiałów zmusza kierownictwo do uważnego planowania dostaw, a także pracy robotników - są oni bowiem narażeni na dodatkowy wysiłek fizyczny ze względu na konieczność ręcznego transportowania m.in. elementów zbrojenia, szalunków, czy metalowych stempli. Brak stacjonarnego dźwigu jest szczególnie dotkliwy przy wznoszeniu wyższych kondygnacji. W takim przypadku, nieoceniona jest pomoc windy budowlanej oraz dźwigów samojezdnych.

 

Dodatkowym utrudnieniem jest brak odpowiedniej drogi dojazdowej. Istniejący układ komunikacyjny obejmuje jednokierunkową ulicę Cerkiewną o szerokości ok. 5 m oraz plac rynku, na którym zabroniony jest ruch pojazdów o ciężarze większym niż 5 ton. Powyższa sytuacja sprawia, że dostawy materiałów, betonowanie lub praca dźwigu łączą się niejednokrotnie z całkowitą blokadą ruchu dla innych użytkowników - mieszkańców okolicznych bloków i kamienic, dostawców towarów oraz pracowników Urzędu Miasta.

 

image001 image002

Rys.11 Transport metalowych stempli
przy pomocy dźwigu samojezdnego.

Rys.12 Pompogruszka podczas
betonowania słupów drugiego piętra.

 

Szczęśliwie, tegoroczna zima nie pokrzyżowała planów krośnieńskim budowlańcom i prace posuwają się zgodnie z harmonogramem. Budowa, jak mawiają życzliwi przechodnie, "rośnie w oczach". Miesiąc marzec został zamknięty zabetonowaniem stropu nad pierwszym piętrem oraz słupów kolejnej kondygnacji. Gdy wraz z nadejściem wiosny prace budowlane nabierają szybszego tempa, a efekty pracy zaczynają być widoczne, warto zatrzymać się na sanockim rynku i przyjrzeć z bliska tej interesującej budowie.