piątek, 24 stycznia 2020

Materiały różne

 

mazury

W praktyce inżynierskiej pojawia się czasem potrzeba skorzystania z różnych informacji pomocniczych, które choć ważne, stanowią tylko dodatek do opracowania podstawowego.

Poniżej przedstawiamy takie informacje, które nie mieszczą się w zakresie poszczególnych działów dostępnych na naszej stronie, jednak mogą być przydatne, być może nie codziennie, a tylko w szczególnych okolicznościach.

 

 

Dostępne opracowania:


1. Tablice pomocnicze – Pole przekroju poprzecznego prętów kołowych
Tablica przedstawiająca pole przekroju poprzecznego prętów kołowych [cm2] w ilości 1-20 szt. oraz masę 1 mb [kg/mb] prętów o średnicach: 4,5; 5; 5,5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 40 [mm].

Ikona PDF


2. Tablice pomocnicze – Pole przekroju poprzecznego prętów w płycie
Tablica przedstawiająca pole przekroju poprzecznego prętów w płycie [cm2/m szerokości płyty] dla średnic: 4,5; 5; 5,5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 40 [mm], o rozstawie osiowym: 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 12,5; 13-33 (co 1) [cm].

Ikona PDF


3. Kosztorysy – Pionowe przegrody budowlane U≤0,3 [W/m2×K]
Porównanie kosztów wykonania 1 m2 pionowych przegród budowlanych o różnych konstrukcjach, spełniających warunek izolacyjności cieplnej U≤0,3 [W/m2×K] (U – współczynnik przenikania ciepła). Przyjęto średnie ceny robocizny, materiałów oraz sprzętu z I kwartału 2014 r.

Ikona 7zip


4. Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych – Właściwości fizyczne wody
Opracowanie zawiera zebrane informacje dotyczące własności fizycznych wody, przedstawione w formie tabelarycznej oraz za pomocą wykresów.

Ikona PDF


5. Kosztorysy – Pionowe przegrody budowlane U≤0,25 [W/m2×K]
Porównanie kosztów wykonania 1 m2 pionowych przegród budowlanych o różnych konstrukcjach, spełniających warunek izolacyjności cieplnej U≤0,25 [W/m2×K] (U – współczynnik przenikania ciepła). Przyjęto średnie ceny robocizny, materiałów oraz sprzętu z I kwartału 2014 r.

Ikona 7zip


6. Tablice pomocnicze – Procentowe stężenie roztworu w zależności od ilości substancji w 100 g rozpuszczalnika
Wykres przedstawiający procentowe stężenie roztworu w zależności od ilości substancji rozpuszczonej w 100 g rozpuszczalnika.

Ikona PDF


7. Publikacja – Wincenty Janowski „Belki żelbetowe w budownictwie mieszkaniowym. Belki współpracujące z płyta stropową. Tablice.” Wydawnictwo UMBRA; Sanok 1993.
Tablice zawierające gotowe do wykorzystania 224 projekty belek żelbetowych, przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Obliczenia wykonano zgodnie z Polskimi Normami obowiązującymi w roku wydania publikacji (PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.; PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.; PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.; PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.).

Ikona PDF


8. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu (§ 204 ust. 4).
Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z poźn. zm.), dotyczących projektowania i obliczania konstrukcji.

Ikona PDF

 

 

 


mechanika fizyka zelbet stal drewno mazury
Mechanika
budowli
Fizyka
budowli
Konstrukcje
żelbetowe
Konstrukcje
stalowe
Konstrukcje
drewniane
Materiały
różne