piątek, 24 stycznia 2020

Mechanika budowli

 

8c

Zwiększające się potrzeby budownictwa, zwłaszcza komunikacyjnego, stały się bezpośrednim bodźcem dla rozwoju nauk ścisłych opisujących w sposób wieloaspektowy pracę konstrukcji budowlanych.

Podejmowane od końca XVII wieku wysiłki wielu wybitnych uczonych, takich jak Robert Hooke (1635-1703), Jakub (1654-1705) i Jan (1667-1748) Bernoulli, Thomas Young (1773-1829), czy Claude-Louis Navier (1785-1836), doprowadziły do stworzenia narzędzi i metod wykorzystywanych obecnie w procesie projektowania konstrukcji budowlanych do analizy zagadnień m.in. z zakresu statyki, dynamiki, wytrzymałości.

Tym samym powstaje potrzeba gromadzenia wybranych zagadnień aktualnej wiedzy w zbiorze opracowań poświęconym szeroko rozumianej mechanice budowli.

 

 

Dostępne opracowania:


1. Reakcje, siły przekrojowe i ugięcia belek jednoprzęsłowych


2. Wielkości geometryczne i statyczne figur płaskich


3. Wahadło


4. Kratownice statycznie wyznaczalne – siły w prętach

 

 

 


mechanika fizyka zelbet stal drewno mazury
Mechanika
budowli
Fizyka
budowli
Konstrukcje
żelbetowe
Konstrukcje
stalowe
Konstrukcje
drewniane
Materiały
różne