sobota, 22 lutego 2020

Varia

 

Budownictwo jest dziedziną wiedzy wyjątkową ze względu na swoją interdyscyplinarność. Korzysta bowiem z wielu zagadnień matematyki, fizyki (mechanika, wytrzymałość materiałów), chemii (głównie w odniesieniu do materiałów budowlanych), nauk o Ziemi (geologia, hydrologia, geodezja), natomiast praktyczne ich wykorzystanie wymaga odwołania się do szeroko rozumianych zagadnień technicznych i technologicznych. Niezwykle istotnym aspektem działalności inżyniera jest również praca z ludźmi.

Stąd różnorodność tematów, poruszanych w niniejszym dziale, będących wypadkową zainteresowań prywatnych i zawodowych. Mamy nadzieję, że będą one zarówno przydatne, jak i motywujące do własnych dociekań.

 

1. Statystyczny Inżynier - 06.01.2012


2. Praca Dyplomowa autorstwa Doroty Janowskiej - 30.10.2010


3. Budowa obiektu handlowo-usługowo-mieszkalnego przy ul. Cerkiewnej w Sanoku - 20.02.2010


4. Wisząca kładka na rzece San w Sanoku - materiały historyczne02.05.2014