W jesieni 1988 roku, w ramach przygotowań do rekonstrukcji głównej kopuły budynku cerkwi w Dobrej Szlacheckiej, wykonaliśmy inwentaryzację obiektu. W tamtych czasach prace kreślarskie były wykonywane jeszcze tuszem, na kalce technicznej, na deskach kreślarskich, co jest widoczne na załączonych rysunkach inwentaryzacyjnych.

Cerkiew w Dobrej Szlacheckiej wzniesiono, w miejsce poprzedniej z 1433 roku, w roku 1879. W czasie działań wojennych, w roku 1944, pocisk artyleryjski uszkodził główną kopułę, która w roku 1947 została całkowicie rozebrana i zastąpiona tymczasowym dachem. Nawiasem mówiąc, podczas prac inwentaryzacyjnych, w elementach konstrukcji dachu widoczne były liczne ślady powstałe w wyniku działania odłamków pocisku oraz liczne odłamki.

W załączeniu przedstawiamy rysunki inwentaryzacyjne, niektóre fotografie dokumentujące zewnętrzny stan budynku oraz fotografie wykonane już po rekonstrukcji kopuły.

 

Rysunki inwentaryzacyjne.

UWAGA: Zdjęcia zamieszczone w powyższej galerii
są własnością Autora i chroni je prawo autorskie.

 

Fotografie z roku 1988.

Fotografie współczesne.

UWAGA: Zdjęcia zamieszczone w powyższej galerii
są własnością Autora i chroni je prawo autorskie.